Actueel

januari t/m april 2014
Start Klussendienst Boschveld
De Klussendienst is één van de diensten dat  is gestart als onderdeel van het dienstenbedrijf. Het initiatief is tijdelijk aangehaakt bij de Fietswerkplaats in de Kelvinstraat in Boschveld. Gebruikers van de Klussendienst zijn vooral personen die zelf niet in staat zijn om een klus uit te voeren. Dit zijn met name ouderen, mensen met een beperking en chronisch zieken. De klussen worden op aanvraag uitgevoerd door een team deskundige vrijwilligers en ZZP'ers.

december 2013
Start met het ontwikkelen van het  Dienstenbedrijf in Boschveld
De diensten komen tegemoet aan de groeiende vraag naar ondersteuning op het gebied van wonen, zorg, welzijn en leefbaarheid en bevorderen tevens de wijkeconomie.

22 november 2013
Slotfeest Dag van de Dialoog in Azijnfabriek

5  en 14 november 2013
De Dag van de Dialoog in 's-Hertogenbosch
De 34 dialoogtafels stonden verspreid over de stad: in OndernemersRijk en in het  Theater aan de Parade, in het  Huis van Boxtel en in  de Fietsenreparatieplaats, in BBS de Kruiskamp en in het Stadhuis, bij Albert Heijn in de Groote Wielen en in het  Kunsthuis in Rosmalen, in de Allrahma Moskee etc. Zie verder 's-Hertogenbosch in Dialoog

8 oktober 2013
De Creatieve Piramide in Doorwerth, gemeente Renkum
Meer dan 100 mensen hebben met elkaar gebrainstormd  over de "Kunst van het Samenleven" in Doorwerth. Dit thema is positief en uitnodigend. Gastheer was het Doorenweerd College. De Creatieve Piramide werd gebruikt om de creativiteit te bundelen en draagvlak te creëren voor de veranderingsprocessen gebruikte methode om de creativiteit te bundelen en draagvlak te creëren voor de noodzakelijke veranderingen. In samenwerking met het Dorpsplatform van Doorwerth en de gemeente Renkum is het een succesvolle avond geworden.
Met heel veel dank aan de Twee Snoeken voor de inspirerende programmaboekjes, het ondersteunend materiaal én het ontwikkelen van de methode "Creatieve Piramide".


28 september 2013
's-Hertogenbosch in Dialoog
Meer dan 20 organisaties hebben zich al aangemeld als gastlocatie voor een dialoogtafel: Kunsthuis Rosmalen, Albert Heijn Groote Wielen, Divers (met verschillende locaties), SOS Rommelmarkt, Oosterplas Doet!, Exodus, Radar, Bieb, Zusters van Liefde,  Koning Willem I College, Wijkplein Boschveld, Brabant Wonen, Zayaz e.d.

6 september 2013
De Kunst van het Samenleven in Doorwerth
De gemeente Renkum en het Dopsplatform Doorwerth hebben elkaar gevonden en de handen ineen geslagen voor een gezamenlijke voorbereiding van de Creatieve Pyramide op 8 oktober. De ambitie op deze avond is om samen met bewoners en organisaties de krachten te bundelen en samen met hen de Kunst van het Samenleven vorm te geven.

18 augustus 2013:
Creatieve Piramide Doorwerth
Voorbereidingen aan het treffen voor een Creatieve Piramide in Doorwerth (gemeente Renkum) op dinsdag 8 oktober.

7 augustus 2013:
Dag van de Dialoog 's-Hertogenbosch
Als projectleider van de Dag van de Dialoog in 's-Hertogenbosch ben ik hard bezig met het werven van fondsen en subsidies. De Dag van de Dialoog vindt dit jaar plaats op dinsdag 5 november en donderdag 14 november. De organisatie is in handen van Stichting 's-Hertogenbosch in Dialoog in samenwerking met het Erasmusfestival Brabant.

6 juli 2013:
Vitaal Wolfheze
De gemeente Renkum heeft op 11 juni 2013 met ongeveer een veertigtal bewoners, organisaties en instellingen gebrainstormd over een "vitaal" Wolfheze. Gastheer was de sportvereniging Wodanseck.
De bijeenkomst voor de Creatieve Piramide was uiterst bruisend en inspirerend. 
De opbrengst was groot: sport en educatie zou geïntegreerd moeten worden, het ondernemerschap stimuleren door het maken van een digitale werkplaats, de functie van het Dorpshuis versterken, sociale wijkteams met vrijwilligers en vaste aanspreekpunten, creëren van een fysieke werkplek waar ZZP'ers elkaar kunnen ontmoeten.

22 mei 2013:
Creatieve Piramide
Op 11 juni 2013 organiseer ik in samenwerking met de Twee Snoeken de eerste Creatieve Piramide in Wolfheze (gemeente Renkum). De gemeente wil graag samen met de inwoners, ondernemers en instellingen op een interactieve manier onderzoeken wat de kracht van Wolfheze is en hoe het een leeromgeving kan zijn voor andere dorpskernen in de gemeente Renkum.